ความรู้เรื่องการดูแลสายตา

มองการณ์ไกล ต้องดูแลสายตา

บริหารสุขภาพให้เหมือนกับบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจให้ดี เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ จะต้องเริ่มที่การกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ก่อน ซึ่งเป็นการมองการณ์ไกลถึงอนาคตของบริษัทในช่วง 3 ปี 5 ปีข้างหน้า ว่าเราอยากมองเห็นบริษัทของเราเป็นอย่างไร 

การบริหารสุขภาพของเราก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องตั้งเป้าหมายว่า อยากจะเห็นตัวเองดูดีอย่างไรในอีก 3 ปี 5 ปีข้างหน้า

คุณวาง vision ของสุขภาพคุณแล้วหรือยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของสายตาที่คุณรัก มาดูแลสายตากัน เพื่อให้คุณได้มองตัวคุณเองชัดเจนขึ้นในยุคดิจิตอล