อย่ามองข้ามเชื้อโรครอบตัวเรา

บริเวณไหนบ้าง ที่เชื้อโรคช้อปชอป

พื้นผิว

ฝาผนัง

ซอกหลืบเล็กๆที่ยากต่อการเข้าถึง